Our Services

Service

Diagnosis

Al taller hi ha una gran quantitat d’equips i d’eines imprescindibles per a la reparació de vehicles. Però, abans d’entrar a la fase de reparació, cal conèixer amb exactitud què li passa a cada vehicle mitjançant un diagnòstic automotriu. Aquí és on pren protagonisme un tipus d’eina crucial: la màquina de diagnosi.

Una màquina de diagnosi és una eina per a tallers que permet analitzar a fons l’estat d’un vehicle, descobrint on són els problemes o avaries si n’hi ha. Aquesta màquina consisteix en un ordinador portàtil que es connecta al cotxe i que inclou un programari de diagnòstic amb les dades tècniques del vehicle.

Al connectar i activar la màquina de diagnosi, el programari analitza el funcionament dels sistemes i subsistemes de el vehicle. Si troba una avaria, el programa busca dins de la base de dades quin és el seu codi d’error corresponent. D’aquesta manera, coneixem amb exactitud quin és el problema del cotxe, per executar així les tasques de reparació adequades.

Es pot comparar la màquina de diagnosi per a cotxes a l’examen de revisió mèdica que es realitza per poder diagnosticar a un pacient.